Varför ska tågen gå i 320 km/h?
View Post

Varför ska tågen gå i 320 km/h?

In AKTUELLT by sandra

De nya höghastighetsjärnvägarna kommer att planeras, projekteras och byggas med en teknisk systemstandard som tillåter hastigheter upp till 320 km/h till skillnad från dagens hastigheter som ligger på som mest …

Nyhetsbrev: Många stopp ger lägre hastigheter i Tyskland Tidplan för Sverigeförhandlingens arbete Tidplan för nytto- och intressentanalyser
View Post

Tidplan för nytto- och intressentanalyser

In AKTUELLT by sandra

(Edit: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober 2015.) Ett viktigt förhandlingsunderlag i de kommande förhandlingarna är de nytto- och intressentanalyser som ska …

Preliminär rapport från Trafikverket: Östlig förbindelse Sverigeförhandlingen studerade den tyska höghastighetsjärnvägen Pressklipp, februari 2015
View Post

Pressklipp, februari 2015

In AKTUELLT, PRESSKLIPP by sandra

Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp.   Halmstad måste vara på spåret in i framtiden http://hallandsposten.se/asikter/ledare/1.3783304-halmstad-maste-vara-pa-sparet-in-i-framtiden Halmstad in i striden om tåg med hög fart PDF Halmstad …

PM om värdeåterföring
View Post

PM om värdeåterföring

In AKTUELLT by sandra

Sverigeförhandlingens uppdrag om ”Värdeåterföring” är att komplettera det svenska systemet med verktyg för värdeåterföring när marken inte är kommunalt ägd. Det handlar om hur kommuner och fastighetsägare ska få en …

SKL anordnade seminarium om Sverigeförhandlingen Stationsalternativ utreds i Linköping
View Post

Stationsalternativ utreds i Linköping

In AKTUELLT by sandra

I Sverigeförhandlingens uppdrag ligger att pröva sträckor och stationslägen för de nya höghastighetsjärnvägarna – så även för Ostlänken. Eftersom valet av stationslösning påverkar kostnaden och graden av medfinansiering för de …