-> Längst ner på sidan finns länk till slutrapporten, webbsändning av presskonferensen m. m. Vid en presskonferens idag överlämnade Sverigeförhandlingen…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/slutrapport-overlamnad/
Vad har Sverigeförhandlingens uppdrag varit? Uppdraget har varit att avtala om ökat bostadsbyggande och utbyggnad av ny infrastruktur. Det har inneburit…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/fragor-och-svar-slutrapport/
Fredagen den 15 december undertecknades avtalen med Region Jönköpings län och de tre stationskommunerna Tranås, Jönköping och Värnamo. Avtalen rör…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/avtalen-klara-med-region-jonkopings-lan-tranas-jonkoping-och-varnamo/
Detta är en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 18 december 2017. Nu är avtalen mellan Sverigeförhandlingen och de tre storstadsregionerna…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/debatt-forhandlingar-satter-fart-pa-samhallsbygget/
På onsdag 20 december tar infrastrukturminister Tomas Eneroth emot Sverigeförhandlingens slutbetänkande. Överlämningen sker vid en pressträff  i Rosenbad kl 10.00. Pressträffen webbsänds…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/overlamning-av-sverigeforhandlingens-slutbetankande/
Nedan följer ett urval av pressklipp från december 2017. Artikeln uppdateras löpande. Lotta Engzell-Larsson: Regeringen bör inte låsa sig vid…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-december-2017-uppdateras-lopande/
Sverigeförhandlingen har i dag överenskommelser med alla stationskommuner längs med den nya höghastighetsjärnvägen och om kollektivtrafiksatsningar i storstäderna. De flesta…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nu-skrivs-avtalen/
Under två år har forskare från bland annat KTH följt Sverigeförhandlingen för att se hur erfarenheterna från arbetet kan användas…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/metod-i-framtiden/
Nedan följer ett urval av pressklipp från november 2017. Artikeln uppdateras löpande. Snabbtågsdebatt inför förhandlingsslut http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snabbtagsdebatt-infor-forhandlingsslut-26049 Tågoperatörerna: Bryt partiernas låsning…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-november-2017/
Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen kommer att beröra landskap och tätorter med olika karaktär och varierande förutsättningar. Utgångspunkten är att den ska…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hur-paverkar/
Detta är en debattartikel publicerad i Östgöta Correspondenten den 18 november. Ostlänken bör byggas så snabbt det går och för…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/varje-minut-ar-viktig/
Detta är en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 17 november. Enligt det traditionella sättet att mäta är höghastighetsjärnvägen olönsam. Men så…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/debatt-forlegade-kalkyler/
I en ny rapport av Johan Klaesson och Lars Pettersson, professor respektive forskare i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping,…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/ny-forskarrapport/
Det var med pompa och ståt som den första rälsen för Kardonbanan kom på plats i Norrköping måndagen den 13…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/startskott-ostlanken/
oktober 30, 2017 – Vad blir tidsvinsten?
I dag kör de flesta tågen på stambanorna i hastigheter mellan 160 och 200 km/tim medan den nya höghastighetsjärnvägen planeras för 320…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/vad-blir-tidsvinsten/
Nedan följer ett urval av pressklipp från oktober 2017. Artikeln uppdateras löpande. Avtalet om snabbtåg till Lund är klart http://www.skd.se/2017/10/31/avtalet-om-snabbtag-till-lund-ar-klart/…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-oktober-2017/
  Just nu är höghastighetsjärnvägens hastighet en het fråga – ska det bli 320 eller 250 km/tim? En internationell utblick…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hur-snabbt-andra-lander/
Nu är avtalen klara mellan Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Region Östergötland, Landstinget Sörmland och Sverigeförhandlingen. Sedan tidigare är Ostlänkskommunerna…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/avtalen-ostlanken/
I våras gav Sverigeförhandlingen i uppdrag åt Setterwalls Advokatbyrå att arbeta fram förslag på förändringar i svensk lag som behövs…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/rapport-trafikering/
Lyssna på två intervjuer med HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman om höghastighetsjärnvägen. Varför är det det så viktigt att…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nya-intervjuer/
I dag har Sverigeförhandlingen lämnat sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I det svarar Sverigeförhandlingen…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressmeddelande-remissvar/
september 21, 2017 – Vad händer nu?
I slutet av augusti presenterade Trafikverket sin nationella plan för transportsystemet, som föreslår hur infrastrukturbudgeten 2018-2029 ska användas för underhåll…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/vad-hander-nu/
I dag lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Så…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/vad-star-det-om-hoghastighetsjarnvagen-bp/
Detta är en debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten den 15 september. För att höghastighetsjärnvägen ska kunna byggas snabbt behöver den finansieras med lån. Att…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/debatt-taget-kan-inte-vanta-lana-och-bygg-allt-pa-en-gang/
Nedan följer ett urval av pressklipp från september 2017. Artikeln uppdateras löpande. Eneroth om snabbtåg: Jag ska vända på alla…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-september-2017-uppdateras-lopande/
Detta är en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 5 september. Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att skapa förutsättningar för en snabb utbyggnad av…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/debatt-hoghastighetstagen-maste-ga-snabbt/
Detta är en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 4 september. Trafikverkets förslag skapar osäkerhet för stora delar av södra…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/debatt-trafikverket-stjalper-planerna-pa-samhallsbygge/
Genom att bygga med bästa möjliga teknik och med planering och styrning mot ett mer transporteffektivt samhälle kan höghastighetsjärnvägen bli…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/en-klimatneutral-hoghastighetsjarnvag/
Nedan följer ett urval av pressklipp från augusti 2017. Artikeln uppdateras löpande. ”Färdiga sträckningar kan dröja till 2070” https://www.nyteknik.se/fordon/fardiga-strackningar-kan-droja-till-2070-6868017 Regeringen…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-augusti-2017-uppdateras-lopande/
Efter negativt besked från Stockholms stad angående förhandling om Östlig förbindelse konstaterar Sverigeförhandlingen att det inte finns några förutsättningar för…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressmeddelande-sverigeforhandlingen-avbryter-forhandling-om-ostlig-forbindelse-stockholm/
Sverigeförhandlingen har i anslutning till Trafikverkets leverans av förslag till nationell plan för transportinfrastruktur mottagit rapporten ”Ny höghastighetsjärnväg. Kostnadsreducerande åtgärder”…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/tva-nya-rapporter/
I dag har Trafikverket presenterat sitt förslag till nationell infrastrukturplan. Den ska nu remissbehandlas och beslut fattas av regeringen under…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forslag-till-nationell-plan-ar-overlamnat/
Sverigeförhandlingen har besökt det statliga aktiebolaget Sund&Baelt A/S, som bygger och finansierar de största infrastrukturprojekten i Danmark. Danmark använder sig…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/danska-modellen/
Efter tre års intensivt arbete och många förhandlingar börjar vi närma oss slutet för vårt arbete. Nu ska vi avsluta…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/slutspurt-for-sverigeforhandlingen/
Nedan följer ett urval av pressklipp från juli 2017. Artikeln uppdateras löpande. Bli den historiske infrastrukturministern, Tomas! http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/bli-den-historiske-infrastrukturministern-tomas/ Höghastighetsbanor är…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-juli-2017-uppdateras-lopande/
Efter en spännande och händelserik vår tar Sverigeförhandlingen några veckors sommarlov. Under våren har vi bland annat gått i mål…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/glad-sommar-2017/
I dag presenterade Sverigeförhandlingen utbyggnadsstrategin för höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Sverigeförhandlingen förordar att båda sträckorna byggs ut samtidigt och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/bada-strackorna-maste/
Idagkl 10.00-10.50 arrangerar Sverigeförhandlingen ett seminarium i Almedalen där utbyggnadsstrategin presenteras. Följ seminariet live här.
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/folj-webbsandningen-om-utbyggnadsstrategin/
Vi kommer till Almedalsveckan för att presentera Sverigeförhandlingens utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen, och för att i en mängd andra seminarier diskutera…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/almedalen/
​​​ En av de grundläggande idéerna bakom Sverigeförhandlingen är att koppla ihop bostadsbyggande med infrastruktursatsningar. Förhandlingen har i uppdrag att…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nara-300-000-bostader/
Avtalen mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen om Ostlänken är nu färdigförhandlade. – Jag är nöjd att vi nu är klara…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/avtal-linkoping/
Kapaciteten på Öresundsbron räcker ett bra tag framöver, men en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark kan ge positiva…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sverige-och-danmark-overens/
  --> Pressmaterial - faktablad, kartor m m - finns här I dag har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/overenskommelse-goteborg/
Ett av Sverigeförhandlingens uppdrag är att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Tidigare har överenskommelser…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/overenskommelsen-med-goteborg/
Ska höghastighetsjärnvägen byggas ut till Göteborg eller Malmö först? Vilka blir etapperna? Och varför? Välkommen till Sverigeförhandlingens seminarium i Almedalen…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/utbyggnadsstrategin-presenteras/
Nedan följer ett urval av pressklipp från juni 2017. Artikeln uppdateras löpande. Sverigeförhandlingen: "Överträffar bostadsmål" https://www.svd.se/sverigeforhandlingen-overtraffar-bostadsmal/i/senaste/om/naringsliv ”Kommer byggas bostäder för…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-juni/
--> Pressmaterial - faktablad, karta m m finns här I dag har Malmö stad och Region Skåne kommit överens med…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/overenskommelse-malmo/
Sverigeförhandlingen har fått i uppdrag av regeringen att förhandla om utbyggnad och finansiering av en ny höghastighetsjärnväg i Sverige och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/storstadspaket-malmo/
Hur kan höghastighetsjärnvägen ge maximal positiv effekt för regionerna? Under våren har vi träffat en mängd aktörer kring järnvägens planerade sträckning…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sa-kan-hoghastighetsjarnvagen/
Nedan följer ett urval av pressklipp från maj 2017. Artikeln uppdateras löpande. Fler stationer och tåg på Lommabanan https://www.sydsvenskan.se/2017-05-31/fler-stationer-och-tag-pa-lommabanan Malmö…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-maj/
Nu har vi i ett stort slutseminarium avrundat regiondialogen, där höghastighetsjärnvägens effekter har vänts och vridits på under hela våren.…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/regiondialogens-final/
Diskussioner har nu inletts mellan Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, Swedavia, Sverigeförhandlingen och Trafikverket om en möjlig ny inriktning för utbyggnaden…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/ny-mojlig-utformning/
Höghastighetsjärnvägen är huvudådern, men att den samkörs med kollektivtrafik och cykling är framgångskonceptet. Nu byter vi från bilen – som…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/stader-maste-blir-attraktiva/
Lyssna på senaste avsnittet av podden Esplanad där HG Wessberg är gäst. Esplanads presentation: HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen,…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sa-kan-sodra-sverige/
  Nedan följer ett urval av pressklipp från april 2017. Artikeln uppdateras löpande. Historisk bostadssatsning i Stockholmsregionen http://betong.se/2017/04/26/historisk-bostadssatsning-i-stockholmsregionen/ Fler tar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-april-uppdateras-lopande/
Vid avtalssigneringen idag presenterades för första gången de cykelsatsningar i Stockholmsregionen som ingår i överenskommelsen. Det rör sig om totalt…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/stor-satsning-pa-cykel-stockholm/
--> Pressmaterial - bilder, kartor, faktablad m m - finns att hämta här I dag undertecknades avtalen för kollektivtrafiksatsningar på…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/avtal-undertecknade/
I slutet av mars offentliggjordes en historisk kollektivtrafik- och bostadssatsning för Stockholmsregionen. Den innebär en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/presstraff-i-dag/
Den 8 maj summerar och diskuterar vi intrycken från vårens regiondialoger under en gemensam arbetsdag med workshop i Jönköping. Inbjudan till…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/anmal-dig-till-regiondialogen/
Århundradets tillväxtchans, effekter under byggtiden, kompetensförsörjning, in- och utpendling, kostnader, integration, mångfald och hållbarhet. Detta var några av de ämnen…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/25-000-nya-arsarbeten/
Spårsatsning för 30 miljarder ger 100.000 nya bostäder http://www.dn.se/sthlm/sparsatsning-for-30-miljarder-ger-100000-nya-bostader/ Storsatsning på bostäder och kollektivtrafik http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/storsatsning-pa-bostader-och-kollektivtrafik Positiva reaktioner på uppgörelse om…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-mars/
Överenskommelsen med Stockholm som presenterades idag innebär ett omfattande paket med en ny tunnelbanelinje, förlängd Roslagsbana, utbyggd Spårväg syd, en ny…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/kartor-stockholm/
--> Pressmaterial - faktablad, kartor m m - finns att hämta här I dag har förhandlingarna om nya kollektivtrafiksatsningar och ökat…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/stockholmsregionen/
Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna. I februari 2016 inleddes…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingarna-stockholm/
Det var ett av många konstateranden på regiondialogen i Sörmland som ägde rum i Nyköping i förra veckan. Under två…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sormland-gynnas-av-att-stambanan-avlastas/
Vid en pressträff i Lund presenterade infrastrukturminister Anna Johansson direktiven till åtgärdsplaneringen, nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Hon berättade bland annat att…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/ostlanken-foljs/
Om höghastighetsjärnvägens spår byggs på makadam i stället för betong kan både järnvägens investeringskostnader och dess klimatpåverkan reduceras kraftigt. -…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/makadamspar-sankta-kostnader/
Höghastighetsjärnvägens för- och nackdelar diskuteras friskt i media och andra forum. Den 13 mars anordnade tankesmedjan Fores seminariet: Lönar sig…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/debatt-om-hoghastighetsjarnvagens-nyttor-och-kostnader/
Debatten kring höghastighetsjärnvägen fortsätter. Den senaste tiden har flera artiklar tagit upp tankesmedjan Fores rapport “Är det lönt att välja…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/aktuella-fragor-om-hoghastighetsjarnvagen/
Under våren 2017 genomför Sverigeförhandlingen dialoger i de regioner som ligger mellan ändpunkterna i höghastighetsjärnvägssystemet. Samtalen kretsar kring de effekter som…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/regiondialog-8-maj/
Kan höghastighetståg och tunnelbanan ersätta bilen? Det diskuterar HG Wessberg, Sverigeförhandlingen; Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen och Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd i Stockholm, i senaste…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/ny-podd/
Riksdagen har fattat beslut om att värdeökning av fastigheter ska kunna betalas tillbaka till kommuner. Förslaget bygger på Sverigeförhandlingens författningsförslag om…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/a-till-vardeaterforing/
Vi har ställt några frågor om höghastighetsjärnvägen till Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg. Varför kallas höghastighetsjärnvägen för ett samhällsbygge?…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/fyra-fragor/
Lyssna på senaste upplagan av Fastighetsnytts podcast där HG Wessberg är gäst. Fastighetsnytts presentation: Det största infrastrukturprojektet i Sverige på…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/ny-podcast/
”Höghastighetsbanan kommer bli av” – podcast med HG Wessberg http://fastighetsnytt.se/podcast/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 Anna Johansson: Missriktad kritik mot snabbtåget http://www.di.se/opinion/anna-johansson-missriktad-kritik-mot-snabbtaget/ Snabbtåget blir ännu…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-februari-2017-uppdateras-lopande/
Detta är en replik på en debattartikel i Svenska Dagbladet 16 februari. Sverigeförhandlingen har ett väl fungerande samarbete med Trafikverket,…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/en-bra-investering/
Detta är en replik på en ledarartikel i Barometern 12 februari. Vi vet att vårt arbetssätt fungerar, skriver företrädarna för…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/ett-spar-till-framtiden/
Sverigeförhandlingen har inte bara i uppdrag att förhandla fram en höghastighetsjärnväg som bidrar med stora nyttor, utan också att hitta…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/val-av-teknisk-losning/
Sverigeförhandlingen har i uppdrag att analysera vissa frågor som främjar cykling, däribland möjligheterna att utnyttja höghastighetsjärnvägens service- och byggvägar som…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/cykla-langs-jarnvagen/
En av Sverigeförhandlingens uppgifter är att analysera och föreslå övergripande principer för finansiering av den nya höghastighetsjärnvägen. I vår andra…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/ny-rapport-ops/
I dag tecknade Sverigeförhandlingen avtal med Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder.…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forsta-avtalen-sverigeforhandlingen-klara-lund-helsingborg-och-region-skane-forst-ut/
Hur kommer livet att te sig för människorna i Jönköpingsregionen om 20-25 år, när sista syllen är på plats och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/kreativa-diskussioner-pa-forsta-regiondialogen/
Pressträff i Malmö, fredag den 10 februari klockan 10.00. Pressträffen webbsänds direkt här. På fredag undertecknas de första avtalen i…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forsta-avtalen-undertecknas/
Höghastighetsjärnvägen kan byggas billigare. Genom kostnadsreduceringar och en försäljning av Telia kan slutnotan för skattebetalarna hamna under 140 miljarder kronor,…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/staten-bor-salja-telia-att-bygga-snabbtag/
I vår delrapport i januari 2016 pekade vi bland annat på behov av förändringar i den lagtext som reglerar delar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/trafikering/
Nedan följer ett urval av pressklipp från januari 2017. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma. Den gamle och tåget -…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-januari-uppdateras-lopande/
Sverigeförhandlingen har sin föregångare i 2013 års Stockholmsförhandling, som resulterade i fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder. Här ingår bland…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/samhallsbyggandet-har-skalats-upp/
Det var full aktivitet när besökarna på Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn, hade möjlighet att träffa Catharina Håkansson Boman.…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/2017-transportforum/
Sverigeförhandlingen har ett händelserikt år bakom sig. Tack till alla kommuner som har gjort ett fantastiskt jobb, och konstruktivt bidragit…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nya-utmaningar-vantar-2017/
Nedan följer ett urval av pressklipp från december 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma.  Så minns vi byggåret…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-december/
Höghastighetsjärnvägen debatteras friskt i media och runt om i landet. Vissa påståenden dyker upp oftare än andra och vi bemöter…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pastaenden-hhj/
Transportforum 2017 i Linköping närmar sig och den 10-11 januari är det dags. Transportforum är Nordens största årliga konferens för…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/boka-transportforum2017/
LRF Skåne ger i ett debattinlägg i Kristianstadsbladet den 15/11 uttryck för att det är viktigt att möta det ökade…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/kapaciteten-okar/
– Vi har en stark förhandlingskultur i Sverige och när parterna måste binda upp resurser i en förhandling, så är…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/planerardagen2016/
Nedan följer ett urval av pressklipp från november 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma. Önskar järnvägsstation under Landvetter…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-november-2016-uppdateras-lopande/
Regeringen beslutade den 17 november om en proposition, Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur. Propositionen innehåller regler om kommunernas möjligheter att…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/propvarde/
För att få ut mesta möjliga effekt av statens investering i höghastighetsjärnväg, sprida dess nyttor och bidra till så stor…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/regiondialog/
Sedan i juli 2016 har Trafikverket, på Sverigeförhandlingens uppdrag, studerat ett antal alternativa stationslägen vid flygplatsen vid Landvetter. I dagarna…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/olika-stationslagen-vid-landvetter-utreds/
Den tredje november gav Sverigeförhandlingen två nya uppdrag till Trafikverket. Det ena uppdraget handlar om att utreda eventuella behov av…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/utbyggnadsstrategi-och-atgarder-narmast-storstaderna/
- Alla vet att järnvägsbyggen inte bara är infrastrukturbyggen, utan samhällsbyggen, som ger väldigt stora mervärden långt in i framtiden,…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hoghastighetsjarnvagen-mycket-pengar-men-inte-dyrt/
Den 27 oktober tog regeringen beslut om att skicka ett lagförslag om värdeåterföring till Lagrådet. Förslaget baseras på den rapport…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/lagforslag-om-vardeaterforing-pa-gang/
Sverigeförhandlingen har vänt sig till det statliga fastighetsbolaget Jernhusen för att tillsammans utreda förutsättningarna för en bra stations- och stadsutveckling…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/fortsatt-arbete-med-attraktiva-stationsmiljoer/
Sverigeförhandlingens referensgrupp om resurseffektiv stadsutveckling träffas några gånger per år för att diskutera Sverigeförhandlingens arbete och hur det kan påverka…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/tat-stad-aktuell-fraga-sverigeforhandlingen/
Den 6 oktober beslutade regeringen om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Här föreslår…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/regeringens-mal-ar-att-hoghastighetsjarnvagen-ska-fardigstallas/
Måndagen den 21 november kommer Sverigeförhandlingens förhandlingsperson Catharina Håkansson Boman att delta vid ett kunskapsseminarium om höghastighetsjärnvägen. Klockan 10.45 håller hon ett…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/cathari/
Nedan följer ett urval av pressklipp från oktober 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma.  ”230 miljarder är inte…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-oktober-2016-uppdateras-lopande/
september 30, 2016 – Vilken sträcka bygger vi först?
I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att föreslå en strategi för utbyggnaden av den nya höghastighetsjärnvägen med hänsyn till kostnader och nyttor.…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/vilken-stracka-bygger-vi-forst/
september 27, 2016 – Intensivt arbete med avtalen
Sverigeförhandlingen inledde sitt arbete sommaren 2014 med en insamlings- och faktafas och i februari 2016 startade förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen samt…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/intensivt-arbete-med-avtalen/
Trafikverket har nu tagit fram samlade effektbedömningar för utbyggnad av järnvägen i södra Sverige. På Trafikverkets webbplats står det att…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/trafikverket-har-gjort-en-samlad-effektbedomning-utbyggd-jarnvag/
  Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/replik-catharina-hakansson-boman/
En av vår tids stora utmaningar är att klara bostadsförsörjningen. Bostadsbristen har på senare tid accelererat och debatten går het…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/fler-bostader-i-goda-kommunikationslagen/
Nedan följer ett urval av pressklipp från september 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma.  Magnettåg är dyr dröm…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-september-2016/
Stockolms läns landsting har utrett olika kollektivtrafiklösningar i en Östlig förbindelse. I dag har Sverigeförhandlingen tagit emot tre rapporter som…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/kollektivtrafik-ostlig-forbindelse-kortar-restiderna/
Niklas Lundin, huvudsekreterare på Sverigeförhandlingen: "Hittills har vi genom förhandling lyckats uppnå överenskommelser kring stationslägen, bostadsbyggande, medfinansiering och förskottering med…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/slutspurt-storstadsforhandlingarna/
Hur kan vi på bästa sätt ta tillvara den utveckling som den nya höghastighetsjärnvägen kommer att skapa? Sverigeförhandlingen har vänt…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hur-kan-stationerna-paverka-stadsutvecklingen/
Nedan följer ett urval av pressklipp från sommaren 2016.  ”Flera fel om kostnader för magnettågen” http://www.svd.se/flera-fel-om-kostnader-for-magnettagen/om/hoghastighetstagen ”Konventionella snabbtåg i högsta…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-sommaren-2016/
Sverigeförhandlingens storstadsförhandlingar är nu avslutade och överenskommelser har träffats med Stockholmsregionen, Göteborg, Malmö, Lund samt Helsingborg om mycket omfattande satsningar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/vad-hander-i-storstadsforhandlingarna/
Kapaciteten mellan Danmark och Sverige kommer på sikt att behöva stärkas för att driva tillväxt och utveckling framåt samt för…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hur-lange-racker-kapaciteten-oresund/
Nu är vi tillbaka efter en vilsam och solig sommar. Det är med ny energi som vi återupptar våra förhandlingar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/spannande-host/
juli 14, 2016 – Glad sommar!
Efter en intensiv vår tar vi nu sommarlov i några veckor. Under våren har Sverigeförhandlingen nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/glad-sommar-2/
Sverigeförhandlingens seminarium i Almedalen ”Höghastighetsjärnvägen – vad får vi för pengarna?” ägde rum tisdagen den 5 juli i Öresundshuset. Nu…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/seminariet-almedalen-webbsandning-och-bilder/
Förhandlingarna har nått en milstolpe i och med att Sverigeförhandlingen nu har nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs järnvägens…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/lagesrapport/
Helsingborg och Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse om mångmiljoninvesteringar i cykelåtgärder och två Buss Rapid Transit-linjer (BRT), som på sikt…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/helsingborg-och-sverigeforhandlingen-overens-om-mangmiljoninvestering-cykel-och-brt-linjer/
HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG - VAD FÅR VI FÖR PENGARNA? Höghastighetsjärnvägen är ett omdiskuterat projekt och i Almedalen tänker vi vända och vrida…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/almedalen-hoghastighetsjarnvag-vad-far-vi-for-pengarna/
  Helsingborgs stad och Sverigeförhandlingen bjuder in till pressträff angående samtal om investeringar i infrastruktur och byggande av bostäder i…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/presstraff-helsingborg-om-investeringar-infrastruktur-och-bostader/
Arbetet fortsätter med analyser av vad en höghastighetsjärnväg respektive vad en uppgradering av de befintliga stambanorna i södra Sverige skulle…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/trafikverket-fortsatter-analysarbetet-om-framtidens-jarnvag/
  Niklas Lundin, huvudsekreterare på Sverigeförhandlingen skriver i dag om vad som hänt sedan förhandlingsstarten och vad som händer framöver,…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/niklas-lundin-fran-oscarsteatern-till-almedalen/
I Almedalen 2016 välkomnar vi er till vårt seminarium ”Höghastighetsjärnvägen - vad får vi för pengarna?” som äger rum på…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/seminarium_almedalen2016/
Albin Engholm och Gabriel Johansson genomförde vid Uppsala universitet ett examensarbete som undersöker vilken social påverkan transportinfrastrukturen ger upphov till. Detta…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/examensarbete-om-tillganglighet-o-sociala-forhallanden-publicerat/
Nedan följer ett urval av pressklipp från juni 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma.  SVD Snabba tåg ger…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-juni-2016/
Sverigeförhandlingen har idag nått en överenskommelse med Borås Stad om en station mellan Jönköping och Göteborg på den nya höghastighetsjärnvägen.…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/boras-klart-for-station-pa-hoghastighetsjarnvagen/
I dag har Hässleholms kommun och Sverigeförhandlingens förhandlare nått en överenskommelse. Därmed är det klart att Hässleholm blir en av…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressmeddelande-klart-med-station-i-hassleholm/
Fredagen den 17 juni klockan 10.00 bjuder Borås in till pressträff om Sverigeförhandlingen. Se inbjudan nedan. Vid frågor om Sverigeförhandlingens medverkan,…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/boras-bjuder-till-presstraff-om-sverigeforhandlingen/
I morgon, torsdag den 16 juni klockan 10.30 bjuder Hässleholm in till pressträff om Sverigeförhandlingen. Se inbjudan nedan. Vid frågor…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/presstraff-hassleholm-om-sverigeforhandlingen/
I dag har Härryda kommun gjort ett handslag med Sverigeförhandlingens förhandlare som innebär att Mölnlycke blir en av stationerna längs…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/klart-med-station-molnlycke-harryda-kommun/
I dag, tisdagen den 14 juni, klockan 10.30 bjuder Härryda kommun in till pressträff om Sverigeförhandlingen. Läs deras pressinbjudan nedan.…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/harryda-bjuder-till-presstraff-om-sverigeforhandlingen/
I dag har Tranås kommun skakat hand med Sverigeförhandlingens förhandlare. Därmed är det klart att Tranås blir en av stationerna…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/klart-med-station-for-hoghastighetstag-i-tranas/
I dag, fredagen den 3 juni, bjuder Tranås kommun in till pressträff i Stadshuset klockan 10.30. Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg deltar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/presstraff-om-tranas-och-sverigeforhandlingen/
Den 7 juni bjuder Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län tillsammans med 17 kommuner och intresseorganisationer in till…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/film-om-byggstart-sverige-pa-youtube/
Sverigeförhandlingen har i uppdrag att senast den 1 juni 2016 lämna en delredovisning som inkluderar förslag till åtgärder i storstäderna…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/lagesrapport-avseende-forhandling-om-atgarder-storstader-och-jarnvag-norra-sverige/
Trafikverket har i dag presenterat nya kostnadsberäkningar för höghastighetsjärnvägen. Dessa visar att kostnaderna har sänkts betydligt jämfört med de beräkningar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/kostnaderna-hoghastighetsjarnvagen-minskar/
  Alla är överens om att Sverige behöver rustas för framtiden. Frågan är bara hur det ska ske. När det gäller höghastighetsbanan…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nationell-konferens-nyanserar-bilden-av-hoghastighetsjarnvagen/
Lund är först ut med en samlad överenskommelse med Sverigeförhandlingen om storstadsåtgärder och höghastighetsjärnväg. Därmed är det klart med en…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/3176-2/
I dag är det dags för pressträff om Lund och Sverigeförhandlingen. Nedan kan du läsa pressinbjudan från Lunds kommun. Förhandlingspersonen HG…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/presstraff-om-lund-och-sverigeforhandlingen/
Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping har nu slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare. Ostlänken utgör därmed en del av…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressmeddelande-viktig-lank-hoghastighetsjarnvagen-ar-klar/
Representanter för Sverigeförhandlingen,  kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping meddelar resultatet av de pågående förhandlingarna med Sverigeförhandlingen om medfinansiering…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressinbjudan-ny-milstolpe-arbetet-med-nya-hoghastighetsjarnvagen/
Solna stad och Stockholms läns landsting har redovisat nya beräkningar beträffande bostadsbyggande och investering kopplat till station vid Hagalund vilket…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingar-inleds-med-solna-om-hagalund/
Nedan följer ett urval av pressklipp från maj 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma.  P4 Västmanland Ministern: Stort…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-maj-2016/
Den 11 maj skakade Jönköpings kommun hand med Sverigeförhandlingens förhandlare. Därmed var det klart att Jönköping blir navet i ett…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/jonkoping-blir-navet-i-nytt-transportsystem/
I dag sker handslaget mellan Jönköpings kommun och Sverigeförhandlingen. Som andra kommun i Sverige är Jönköping redo att sluta en…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressinbjudan-jonkoping-klara-handslag-med-sverigeforhandlingen/
Planeringen för Almedalen 2016 är i full gång och i år är Sverigeförhandlingen på plats igen. Tisdagen den 5 juli…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/almedalen-2016-hoghastighetsjarnvag-vad-far-vi-pengarna/
Sverigeförhandlingen överlämnade den 1 respektive 8 februari 2016 förslag till ramavtal och objektsavtal för höghastighetsjärnväg och åtgärder i storstad. Konferenser…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/reviderade-avtal-publicerade/
Sverigeförhandlingens referensgrupp för resurseffektiv stadsutveckling ska bidra med goda exempel på hur stadsutveckling kan bedrivas och hur detta kan användas…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/oka-nyttan-med-hoghastighetsjarnvagen/
Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman skriver i dagens nyhetsbrev om nyttan med höghastighetsjärnvägen, se nedan. Läs hela nyhetsbrevet här.…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingspersonerna-vad-far-vi-pengarna/
Förhandlingarna rullar på som förväntat och vi möter mycket optimism och framtidstro i våra möten med kommuner och regioner runt om…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/vad-ar-pa-gang-sverigeforhandlingen/
I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Sverigeförhandlingen gav därför WSP…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/rapport-ops-losningar-ostlig-forbindelse/
Fredagen den 8 april pratade HG Wessberg tillsammans med Juliana Pyron från Trafikverket om höghastighetsjärnvägen i ett europeiskt perspektiv på…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/2988-2/
Nedan följer ett urval av pressklipp från april 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma.  P4 Stockholm Privata pengar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-april-2016-lopande-uppdateringar/
I dag har första överenskommelsen nåtts i Sverigeförhandlingen. Detta har manifesterats genom ett handslag med Värnamo kommun. Landets första höghastighetsjärnväg…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressmeddelande-forsta-handslaget-hoghastighetsjarnvagen-gors-med-varnamo/
I dag sker det första handslaget i Sverigeförhandlingen. Värnamo är först ut bland berörda kommuner att sluta en överenskommelse med…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forsta-handslaget-varnamo-forst-ut/
Den 1 februari presenterades sträckningen för den kommande höghastighetsjärnvägen. Värnamo är först ut att sluta en överenskommelse med Sverigeförhandlarna, skriver…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/debattartikel-darfor-behover-landet-hoghastighetsjarnvag/
Den 1 februari presenterades sträckningen för den kommande höghastighetsjärnvägen. Värnamo är först ut att sluta en överenskommelse med Sverigeförhandlarna, skriver…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/debatt-darfor-behover-landet-hoghastighetsjarnvag/
"Vi har nu träffat nästan alla kommuner och regioner i ett första möte. Från vår sida är det våra förhandlare…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/huvudsekreteraren_sa-har-gar-forhandlingarna/
Nu är storstadsförhandlingen i full gång. De objekt som det förhandlas om i Stockholm är: Spårväg syd Roslagsbanan City Fridhemsplan-Älvsjö…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/storstadsforhandlingarna-inledda/
Ett intensivt arbete pågår just nu när det gäller att se över och minska kostnaderna för den planerade höghastighetsjärnvägen. Samtidigt…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/arbete-pagar-for-att-sanka-kostnader-for-hhj/
Nedan följer ett urval av pressklipp från den senaste månaden. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma.  SD vill stoppa…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/2926-2/
Förra fredagen, den 4 mars, inleddes den första förhandlingsrundan. Rundan inleddes med de fem Ostlänkskommunerna (Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/positiv-forsta-forhandlingsvecka/
Sverigeförhandlingen har nu tagit emot den rapport avseende uppdraget om norra Sverige som vi bett Trafikverket om. I denna rapport…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/rapport-uppdraget-norra-sverige/
Måndagen den 1 februari drog förhandlingarna för höghastighetsjärnvägen i gång. Sverigeförhandlingen lämnade då över sitt inledande bud till berörda kommuner och regioner som…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/mote-inleder-forsta-forhandlingsrundan/
Intervju med förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman   Nu har uppstartsmötet för förhandlingarna ägt rum och de första…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingspersonerna-om-kommande-forhandlingar/
Hittills har det saknats effektiva metoder för att uppskatta och beräkna de sociala nyttor som uppstår vid ny transportinfrastruktur. Studenterna…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/webb-tv-kan-tillganglighet-paverka-sociala-forhallanden/
Torsdagen den 11 februari bjöd Sverigeförhandlingen in till information om de avtal som bifogats buden som överlämnades till kommuner och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/faq-kommande-avtal/
Nedan följer ett urval av pressklipp från februari 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma.  "Regeringen har höga ambitioner…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-februari-2016/
Sverigeförhandlingen inbjuder till möte den 11/2 klockan 10.00 i Stockholm för information om det förslag till avtal som bifogas i…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/inbjudan-mote-om-avtalen/
I dag inleds förhandlingar med storstadsregionerna om utbyggnad av ett flertal kollektivtrafikprojekt, Östlig förbindelse i Stockholm samt cykelåtgärder. Förhandlingarna handlar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingsstart-om-satsningar-pa-kollektivtrafik-som-ger-tusentals-nya-bostader/
1.Vad handlar förhandlingarna om som inleds den 8 februari? Svar: Den 8 februari inleds förhandlingarna om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/faq-storstad/
På måndag inleds förhandlingarna om förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne. Förhandlingarna, som även omfattar cykelåtgärder…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressinbjudan-forhandlingsstart-storstadsatgarder/
På måndag inleds förhandlingarna om förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne. Förhandlingarna omfattar även cykelåtgärder och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingsstart-for-storstadsatgarder-narmar-sig/
Sverigeförhandlingen har i uppdrag att möjliggöra Sveriges första höghastighetsjärnväg som ska gå från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingar-inleds-om-hoghastighetsjarnvag-via-varnamo-och-13-stationsorter/
Den 1 februari inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg. Då är kommuner och regioner som vill vara med i förhandlingen…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingsstart-hoghastighetsjarnvagen-webbsands/
PRESSINBJUDAN: FÖRHANDLINGSSTART FÖR HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN - sträckning genom Småland och stationsorter Den 1 februari inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressinbjudan-forhandlingsstart-for-hoghastighetsjarnvagen/
1. Vad handlar förhandlingarna om? Svar: Den 1 februari inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg. I dessa förhandlingar avgörs vilken…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/fragor-svar-forhandlingsstart/
januari 21, 2016 – Snart börjar vi förhandla
Artikel uppdaterad 160129* Snart inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och om storstadsåtgärder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverigeförhandlingen har…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/snart-borjar-vi-forhandla/
Nedan finns ett urval av januari månads pressklipp. Denna artikel uppdateras löpande med tillkommande pressklipp, publiceringsdatumet förblir dock detsamma. Ledare: Järnväg bygger…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-januari-2016/
Vi har nu spenderat två intensiva dagar på Transportforum i Linköping. På förmiddagen den 12 januari överlämnade förhandlarna delrapporten ”Höghastighetsjärnvägens finansiering…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/delrapport-seminarium-debattartikel-och-annat-fran-transportforum/
Sverigeförhandlingen har i dag överlämnat en delrapport till infrastrukturminister Anna Johansson om höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar för trafikering. Sverigeförhandlingen…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hhj-bor-finansieras-med-lan/
I dag överlämnar HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman en delrapport om höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar till infrastrukturminister Anna…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/delrapport-om-finansiering-overlamnas-till-infrastrukturministen-idag/
Sverigeförhandlingen bedömer att det är möjligt att bedriva frekvent, kommersiell trafik på den nya höghastighetsjärnvägen, med biljettpriser som motsvarar dagens…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/debatt-sa-kan-vi-finansiera-nya-snabbtag/
Den 12 januari kommer Sverigeförhandlingen att hålla en session ”Sverigeförhandlingen – hur går det?” på Transportforum i Linköping tillsammans med…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/2535-2/
Nedan finns ett urval av januari månads pressklipp. Denna artikel uppdateras löpande med tillkommande pressklipp, publiceringsdatumet förblir dock detsamma.    …
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-december-2015/
december 21, 2015 – God Jul och Gott Nytt År!
År 2015 har verkligen varit ett mycket händelserikt och spännande år för Sverigeförhandlingen. Nu nalkas år 2016 som till och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/god-jul-2015/
Nu närmar sig Transportforum i Linköping med stormsteg. Sverigeförhandlingen kommer tillsammans med Trafikverket att arrangera första delen av session 2…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/mot-forhandlarna-pa-transportforum/
Ett förhandlingsunderlag ska belysa vilka nyttor som uppstår vid en investering, och vem som får nyttorna. Den självklara nyttan av…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sociala-nyttor-rapport/
Det var en erfaren skara från transportnorden som deltog på Nordisk infrastrukturkonferens 2015 i Helsingborg. Nordisk infrastrukturkonferens är ett återkommande…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandla-hassleholm/
I dag har vi träffat Trafikverket som har redovisat nya beräkningar för vad höghastighetsjärnvägen kan komma att kosta. Enligt Trafikverkets…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/okade-kostnader/
I vårt senaste nyhetsbrev berättar vi om nyttoanalyserna som nu publicerats på www.forhandling.sverigeforhandlingen.se, om provborrningarna i Saltsjön som Sverigeförhandlingen besökt…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-nyttoanalyserna-pa-sverigeforhandlingens-webbplats/
Den 1 oktober var sista dagen för kommuner, regioner och andra intressenter att skicka in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Totalt…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyttoanalyserna-pa-sverigeforhandlingens-webbplats/
I går besökte Sverigeförhandlingen Trafikverkets provborrningar i Saltsjön. Sverigeförhandlingen har bett Trafikverket titta på en östlig förbindelse som inte gör…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pa-plats-vid-provborrningen-i-saltsjon/
november 18, 2015 – Förhandlingsstart närmar sig
I februari 2016 inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och de storstadsåtgärder som kan bli aktuella i Stockholm, Göteborg och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingsstart-narmar-sig/
Sverigeförhandlingen gav tidigare i år Trafikverket i uppdrag att översiktligt utreda ett eventuellt behov av utökad kapacitet på sträckan Järna-Stockholm…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/jarnvagssystemet-jarna-stockholm/
I mitten av oktober besökte Sverigeförhandlingen Barcelona. Besöket var fokuserat på en smalspårig järnväg/tunnelbana som utgår från Pl. Espanya. Bakgrunden…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sverigeforhandlingen-pa-studiebesok-i-barcelona/
Nedan följer ett urval av november månads pressklipp. Denna artikel uppdateras löpande med tillkommande pressklipp, publiceringsdatumet förblir dock detsamma.  Sex partier…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-november-2015/
Kartan som pdf  I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Trafikverket…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sjobotten-ostlig-forbindelse/
Det är ett bra tag kvar, men programmet är redan klart för Transportforum 2016. Sverigeförhandlingen kommer tillsammans med Trafikverket att…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/transportforum-2016/
Just nu pågår en febril aktivitet på Sverigeförhandlingens kansli. I nuläget är det 80 intressenter, främst kommuner och regioner, som…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyttoanalyser-granskas-for-fullt/
En ny höghastighetsjärnväg innebär stora möjligheter och utmaningar beroende på landskapens varierande karaktär och funktionalitet. För att utreda och planera…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/rapport-fran-trafikverket-oversiktlig-landskapskaraktarsanalys/
Nedan följer ett urval av oktober månads pressklipp. Denna artikel uppdateras löpande med tillkommande pressklipp, publiceringsdatumet förblir dock detsamma.  Snart…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-oktober-2015-lopande-uppdateringar/
Hur kan kollektivtrafik och bostadsbyggande gå hand i hand redan från planeringsstadiet för att skapa attraktiva lägen och därmed fler…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/bostadsforum-2015/
I detta nyhesbrev skriver vi om de inskickade nyttoanalyserna, om referensgruppens senaste möte och om den nya sektion vi öppnat…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-manga-vill-forhandla/
Den 1 oktober var sista dagen för kommuner, regioner och andra intressenter att skicka in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. I…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/manga-vill-forhandla-sverigeforhandlingen/
Sverigeförhandlingens referensgrupp för resurseffektiv stadsutveckling ska bidra med goda exempel på hur stadsutveckling kan bedrivas och hur detta kan användas…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/viktigt-med-kommunalt-ledarskap-i-stadsutveckling/
Sverigeförhandlingen har nu öppnat en helt ny sektion på webben som kommer att fungera som en kunskapsbank för parterna i…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/samlad-information-till-dig-som-ska-forhandla/
I somras beställde Sverigeförhandlingen en studie av Advokatfirman Oebergs för att utreda vissa regelverk kring trafikering av höghastighetsjärnvägar. Sverigeförhandlingen har…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/kan-hoghastighetstag-prioriteras-pa-nya-jarnvagen/
I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att analysera och pröva olika finansieringslösningar för en Östlig förbindelse. Östlig förbindelse är en…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/rapport-fran-trafikverket-trangselskatt-med-ostlig-forbindelse/
Den 1 oktober var sista dagen för kommuner, regioner och andra intressenter att skicka in nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen - men…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/5-snabba-fragor-om-nyttoanalyserna/
september 24, 2015 – Så lämnar du in din nyttoanalys
I februari inleds de förhandlingar som ska avgöra vem som finansierar vad både när det gäller infrastruktur i storstäderna och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sa-lamnar-du-in-din-nyttoanalys/
Det avslöjade HG Wessberg när han besökte Business Arena i Stockholm onsdagen den 16 september. Här intervjuades han på scen…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandling-borjar-februari-2016/
Sverigeförhandlingens senaste nyhetsbrev berättar om två nya konsultrapporter, BoHäM-möte och hur arbetet med intressentanalyserna kan se ut. Läs nyhetsbrevet här…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-finansiering-o-lonsamhet/
Ett viktigt förhandlingsunderlag i de kommande förhandlingarna är de nyttoberäkningar som ska redovisa vilka nyttor som kan uppstå vid investering…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/fragor-och-svar-om-intressentanalysen/
Att bygga nya höghastighetsjärnvägar innebär en stor investering och för att den ska tjäna sitt syfte behöver banorna trafikeras. På…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/ar-det-lonsamt-att-kora-pa-nya-hoghastighetsjarnvagen/
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp. Beslut närmar sig om järnvägsstråk http://www.dn.se/sthlm/har-vill-landstinget-satsa-miljarder-pa-nya-sparvagar/ Karin Svensson Smith (mp) svarar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-september-2015/
Bygget av en helt ny höghastighetsjärnväg är den största infrastrukturinvesteringen i Sverige på 150 år. En viktig fråga är självklart…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hur-kan-hoghastighetsjarnvagen-finansieras/
Fredagen den 28 augusti samlades fastighetsägare i Lund på ett gemensamt intressentmöte med anledning av Sverigeförhandlingen. Mötet var starten på…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/fastighetsagare-intresserade-hoghastighetsjarnvag/
Det var ett stort intresse för höghastighetsjärnvägen när HG Wessberg, infrastrukturminister Anna Johansson och Sara Distner som är projektchef för…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hoghastighetsjarnvag-pa-boham-mote/
I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att öka bostadsbyggandet och förbättra kollektivtrafiken i våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta arbete…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/just-nu-ar-det-mycket-stockholm-i-sverigeforhandlingen/
augusti 14, 2015 – Pressklipp, augusti 2015
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp. Fördjupad förstudie av Öresundsmetron http://www.jarnvagsnyheter.se/2015/09/f-rdjupad-f-rstudie-av-resundsmetron Ytterligare steg mot en Öresundsmetro http://www.skd.se/2015/09/01/ytterligare-steg-mot-en-oresundsmetro/…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp/
juli 29, 2015 – Glad sommar!
Foto: Clive Tompsett/Folio Images Nu går vi på semester, vi ses igen den 10 augusti. Glad sommar!
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/glad-sommar/
juli 10, 2015 – Pressklipp, juli 2015
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp. Snabbare snabbtåg ger kraftigare buller - TÅG PDF
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-juli-2015/
Foto: Stellan Herner/Folio Images Nu är Almedalsveckan 2015 över och Sverigeförhandlingen har deltagit på ett flertal seminarier. Vi kunde konstatera att…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/almedalen-fragor-och-svar/
Under Almedalsveckan har Sverigeförhandlingen bland annat deltagit vid följande seminarier och aktiviteter: [line] Måndag 29 juni klockan 9.00-10.00 Löser höghastighetståg…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sverigeforhandlingens-deltagande-i-almedalen/
Artikeln uppdaterad 15-07-01 De regionalekonomiska analyserna som Trafikverket tagit fram med hjälp av Högskolan i Jönköping och WSP finns tillgängliga…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/de-regionalekonomiska-analyserna-finns-nu-tillgangliga/
Den 29 juni anordnade vi seminariet "Löser höghastighetståg bostadskrisen?" i Almedalen. Medverkade gjorde infrastrukturminister Anna Johansson och bostadsminister Mehmet Kaplan…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/webbsandning-film-bilder-almedalen/
Bostäder och infrastruktur är heta frågor i Almedalen och idag, måndag 29 juni kl. 9.00-10.00 bjuder Sverigeförhandlingen in till ett…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/folj-sverigeforhandlingens-almedals-seminarium-pa-webben/
Nu finns ett förtydligande om Sverigeförhandlingens cykeluppdrag i storstäderna tillgängligt. Kommuner och regioner som vill förhandla om cykelåtgärder kan lämna…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandla-om-cykelatgarder-som-okar-nyttan/
Sverigeförhandlingen får ofta frågan "Varför planeras det inte för magnetbanor när man nu ändå ska bygga helt nya järnvägar?". Här…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/traditionell-jarnvag-eller-magnetbanor/
Almedalsveckan närmar sig och då vill Sverigeförhandlingen passa på att lyfta frågan kring den nya höghastighetsjärnvägen och bostadsbyggandet. Måndagen den…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/stall-fragor-almedalen/
Senaste nyheterna från Sverigeförhandlingens arbete finns samlade i vårt nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet på sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev.
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-delrapporten-om-vardeaterforing-ar-nu-overlamnad/
Länk till pressmeddelandet på www.regeringen.se När en kommun medfinansierar eller investerar i t.ex. väg eller järnväg som ökar tillgängligheten, leder…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sverigeforhandlingens-delrapport-om-vardeaterforing-ar-nu-overlamnad/
juni 4, 2015 – Pressklipp, juni 2015
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp. Vårt seminarium https://www.youtube.com/watch?v=P5wdm4G3R10&feature=youtu.be Wessberg: "Vilket värde ger höghastighetståg din kommun?" –…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-juni-2015/
Senaste nyheterna från Sverigeförhandlingens arbete finns samlade i vårt nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet på sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev.
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-om-trafikverkets-berakningar-och-var-nya-huvudsekreterare/
Måndagen den 29 juni bjuder Sverigeförhandlingen in till ett seminarium i Almedalen med titeln ”Löser höghastighetståg bostadskrisen?”. Här ska vi…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/infrastrukturministern-bostadsministern-och-sverigeforhandlingen-i-almedalen/
Sverigeförhandlingen har från och med den 1 juni en ny huvudsekreterare. Niklas Lundin kommer närmast från Näringsdepartementet där han har…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/niklas-lundin-ny-huvudsekreterare-i-sverigeforhandlingen/
Kommuner och regioner arbetar nu med att ta fram nyttoberäkningar som ska redovisa vilka nyttor som kan uppstå i kommuner…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/fortydligande-om-redovisningen-i-nyttoberakningarna/
maj 29, 2015 – Pressklipp, maj 2015
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp.  Intervju med HG Wessberg i SR P4 Västernorrland (19.20 min. in…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-maj-2015/
I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att vi ska pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nu-startar-vart-uppdrag-i-norra-sverige/
Trafikverket arbetar just nu med att kvalitetssäkra det material som beskriver de regionalekonomiska effekterna av utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. De planerar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/regionalekonomiska-effekter-presenteras-27-maj/
Fredagen den 8 maj träffades Sverigeförhandlingens referensgrupp för resurseffektiv stadsutveckling för första gången. På mötet redovisade HG Wessberg, Sverigeförhandlingens förhandlare,…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/referensgruppen-for-resurseffektiv-stadsutveckling/
I början på maj ägde de första kontakterna rum med några av Stockholms kommuner om den andra etappen av förhandlingar…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/andra-etappen-av-tunnelbaneutbyggnaden-inledd/
Under april-månad hölls fyra möten om de analyser som ska visa vilka nyttor den nya höghastighetsjärnvägen kan bidra till på…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/webbsant-mote-om-nyttorna-och-hoghastighetsjarnvagen/
Senaste nyheterna från Sverigeförhandlingens arbete finns samlade i vårt nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet på sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev.
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-inlamning-av-nyttoberakningar-skjuts-fram-till-1-oktober-2015/
Just nu arbetar kommuner och regioner landet runt med att ta fram nyttoberäkningar för den nya höghastighetsjärnvägen och åtgärder i…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/inlamning-av-nyttoberakningar-skjuts-fram-till-den-1-oktober-2015/
Senaste nyheterna från Sverigeförhandlingens arbete finns samlade i vårt nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet på sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev.
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-var-har-vi-bast-nytta-av-en-hoghastighetsjarnvag/
Öppenhet genom hela projektet, att snabbt besvara frågor, att kommunicera istället för att informera, att skapa ett intressant innehåll och…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/lyckat-kommunikationsarbete-for-omstridd-tunnelbana/
I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Östlig förbindelse, som tidigare…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hur-finansieras-en-ostlig-forbindelse/
(Edit: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober.) Den 15 april hölls det…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/var-har-vi-bast-nytta-av-en-hoghastighetsjarnvag/
april 15, 2015 – Pressklipp, april 2015
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp. Delade åsikter om höghastighetståg (pdf) Tågfrågan tuffar vidare under året (pdf)…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-april-2015/
(Edit: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober.) I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/i-skane-ar-det-full-aktivitet/
mars 27, 2015 – Pressklipp, mars 2015
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp.   Oenighet om priset på Ostlänken http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/oenighet-om-priset-pa-ostlanken Lokal projektgrupp kring höghastighetsbanan…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-mars-2015/
(Edit: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober.) Som underlag inför de kommande…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/vilka-nyttor-ger-hoghastighetsjarnvagen/
- Vi vill knyta infrastrukturen tydligare till hela samhällets utveckling, sa HG Wessberg på Anläggningsdagen. En dag anordnad av Trafikverket,…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hg-wessberg-pratade-sverigeforhandlingen-med-konsulter-entreprenorer-och-bestallare/
De nya höghastighetsjärnvägarna kommer att planeras, projekteras och byggas med en teknisk systemstandard som tillåter hastigheter upp till 320 km/h…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/varfor-ska-tagen-ga-i-320-kmh/
Senaste nyheterna från Sverigeförhandlingens arbete finns samlade i vårt nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet på sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-manga-stopp-ger-lagre-hastigheter-i-tyskland/
(Observera: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober 2015. Tidplanen är uppdaterad  15-04-27…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/tidplan-for-sverigeforhandlingens-arbete/
(Edit: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober 2015.) Ett viktigt förhandlingsunderlag i…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/tidplan-nytto-och-intressentanalyser/
Enligt vårt kommittédirektiv ska Sverigeförhandlingen analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Sverigeförhandlingen har därför bett…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/preliminar-rapport-fran-trafikverket-ostlig-forbindelse/
I februari genomförde Sverigeförhandlingen, tillsammans med Näringsdepartementet och Trafikverket, en gemensam studieresa till Berlin. Syftet var att studera de tyska erfarenheterna…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/sverigeforhandlingen-studerade-den-tyska-hoghastighetsjarnvagen/
februari 26, 2015 – Pressklipp, februari 2015
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp.   Halmstad måste vara på spåret in i framtiden http://hallandsposten.se/asikter/ledare/1.3783304-halmstad-maste-vara-pa-sparet-in-i-framtiden Halmstad…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-februari-2015/
februari 24, 2015 – PM om värdeåterföring
Sverigeförhandlingens uppdrag om ”Värdeåterföring” är att komplettera det svenska systemet med verktyg för värdeåterföring när marken inte är kommunalt ägd.…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pm-om-vardeaterforing/
”Vid en bra förhandling så går det två nöjda parter från bordet. Det är det allra viktigaste jag tar med…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/skl-anordnade-seminarium-om-sverigeforhandlingen/
I Sverigeförhandlingens uppdrag ligger att pröva sträckor och stationslägen för de nya höghastighetsjärnvägarna – så även för Ostlänken. Eftersom valet…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/stationsalternativ-utreds-linkoping/
Senaste nyheterna från Sverigeförhandlingens arbete finns samlade i vårt nyhetsbrev.
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-internationellt-erfarenhetsutbyte/
Kan kommunerna köpa sig till en station längs de nya höghastighetsjärnvägarna? Hur kopplar vi på den nya järnvägen till det…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/manga-fragor-till-hg-wessberg-pa-stora-infradagen/
januari 31, 2015 – Pressklipp, januari 2015
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp. Landskrona ger sig in i tågkampen  Pdf-fil Öst ställs mot väst…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-januari/
Den 19-20 januari besökte förhandlarna och delar av Sverigeförhandlingens kansli Paris och Reims. Syftet var att ta del av erfarenheter…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hoghastighetsjarnvag-och-tunnelbana-studerades-pa-frankrikeresa/
(Observera: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober.) Sverigeförhandlingen är en värdeskapande förhandling…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/en-forhandling-med-fokus-pa-gemensamma-nyttor/
I mitten av januari spenderade delar av Sverigeförhandlingens kansli några dagar i London. Dit åkte vi bland annat för att träffa…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/hur-bygger-de-hoghastighetsjarnvag-england/
Den 13 februari var det dags för 300 norrmän att få information om Sverigeförhandlingen. På en konferens i Bergen berättade…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/norrman-inspireras-av-sverigeforhandlingen/
  I förra veckan var det återigen dags för årets stor transporthändelse Transportforum. Infrastrukturminister Anna Johansson invigde konferensen och talade…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlarna-motte-transportforums-besokare/
Idag inleds Transportforum 2015 – ett av årets största transportevenemang som pågår under två dagar i Linköping. Sverigeförhandlingen är på plats…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pa-plats-pa-transportforum-2015/
december 23, 2014 – Pressklipp, december 2014
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp. Regeringen: återupptar förbifart stockholm, utreder ny t-bana http://www.di.se/#!/finansiell-information/telegram/?NewsId=61ac686f-7ce4-4472-b1f2-b8f9e63c823f Regeringen vill utreda…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-december-2014/
Sverigeförhandlingen kommer att få ett tilläggsdirektiv av regeringen. Det handlar om att titta på en syd-nordlig riktning av Stockholms tunnelbana:…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev-tillaggsdirektiv-till-sverigeforhandlingen/
Sverigeförhandlingen kommer att få ett tilläggsdirektiv av regeringen. Det handlar om att titta på en syd-nordlig riktning av Stockholms tunnelbana:…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/tillaggsdirektiv-till-sverigeforhandlingen/
Snart är det dags för Transportforum 2015 - ett av årets största transportevenemang. Konferensen äger rum den 8-9 januari i…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/mot-sverigeforhandlingen-pa-transportforum/
Just nu är Sverigeförhandlingen inne i en omfattande förankringsfas då våra förhandlare reser runt i landet och träffar politiska representanter…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/en-omfattande-forankrings-och-faktainsamlingsfas/
Tio år i rad har Länsstyrelsen i Skåne konstaterat att bostadsbyggandet i regionen behöver öka. Skånes befolkning ökar med cirka…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/skanskt-bostadsforum-for-okat-byggande/
Just nu arbetar Sverigeförhandlingen med att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg där tågen ska köra…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressmeddelande-folj-sverigeforhandlingens-arbete-med-framtidens-jarnvag/
Att Sverige ska bygga höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö börjar bli känt för många. Det…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/forhandlingsarbetet-om-framtidens-jarnvagsnat-i-full-gang/
Sveriges tre storstadsregioner växer kraftigt. För att denna utveckling ska kunna fortsätta på lång sikt behöver vi infrastruktur som ger…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/storstaderna-listar-infrastrukturens-nyttor/
Sverigeförhandlingen tittar nu på hur värdeökningar som uppkommer genom det allmännas investeringar i infrastruktur kan komma samhället till godo i…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/vardeokning-tack-vare-ny-infrastruktur/
november 26, 2014 – Pressklipp, november 2014
Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp. HG Wessberg om Sverigeförhandlingen: Utmärkt att vi får fortsätta http://dagensopinion.se/hg-wessberg-om-sverigeförhandlingen-utmärkt-att-vi-får-fortsätta HG…
Läs mer – http://sverigeforhandlingen.se/pressklipp-november/
Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn